ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช “ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง” มีความหมายตรงกับข้อใด
เฉลย

ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เป็นปฏิกิริยาที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับสารไรบูโลสบิสฟอสเฟต (ribulose bisphoshate; RuBP) แล้วในที่สุดจะได้น้ำตาลกลูโคสเกิดขึ้น