ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9.

จากแผนผังแสดงการควบคุมการหลั่งน้ำนมเมื่อทารกดูดนม สารเคมี A, B และ C ที่หลั่งออกมาเป็นสารใด