ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
25% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10.

การเจริญของตัวอ่อนและระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

เฉลย

ข้อ ข ไม่ถูกต้อง เพราะสัตว์เลื้อยคลานเริ่มมีถุงน้ำคร่ำ ข้อ ค ไม่ถูกต้อง เพราะปลามีหัวใจ 2 ห้อง