ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
25% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ต้นกุหลาบมีดอกสีขาว ดอกสีชมพู และดอกสีแดง หากตัวอย่างที่นำมาจากประชากลุ่มหนึ่ง มีดอกสีขาว 140 ต้น ดอกสีชมพู 40 ต้น และดอกสีเหลือง 20 ต้น ความถี่แอลลีลของดอกสีแดงในตัวอย่างนี้เป็นเท่าไร และถ้าประชากรนี้อยู่ในสมดุล Handy-Weinberg เปอร์เซ็นต์ของดอกสีชมพูเป็นเท่าไร