ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. เพราะเหตุใดในการปักชำพืชบางชนิด จึงต้องใช้กิ่งที่มีใบและยอดเหลืออยู่บ้าง
เฉลย

ส่วนยอดจะสร้างออกซิน (auxin) ทำหน้าที่เร่งตาช้างและเร่งการเกิดราก