ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. อวัยวะในข้อใดที่กำจัดของเสียชนิดเดียวกับไตของสัตว์ปีก
เฉลย

ท่อมัลพิเกียนทำหน้าที่เปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นกรดยูริก ซึ่งเป็นสารกึ่งแข็งกึ่งเหลวคล้ายไตของสัตว์ปีก