ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2.

จากรูป สัตว์ใดสามารถรับกลิ่นได้น้อยที่สุด

เฉลย

olfactory bulb อยู่หน้าสุดของสมองส่วนหน้า ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น ในนกจะมีขนาดเล็กสุด