ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. สารประกอบชนิดใดที่ถูกสร้างในกระบวนการหายใจและกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
เฉลย

สารที่สร้างในกระบวนการหายใจและกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ PGAL