ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
25% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. พืชในข้อใดมีการปฏิสนธิซ้อน
เฉลย

ดิวิชันแอนโทไฟตา (Division Abthophyta) ได้แก่ จอก แหน สนทะเล สนปฏิพัทธ์ ไข่น้ำ (พืชดอกขนาดเล็กที่สุด) สาหร่ายหางกระรอก ตะไคร้ เถาวัลย์ ฝอยทอง เป็นต้น มีการปฏิสนธิซ้อน