ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
25% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. จากรายงานข่าวหนังสือพิมพ์ พบว่ามี “ตัวร้อยขา” ปะปนอยู่ในน้ำดิบจากเขื่อนป่าสัก สัตว์ชนิดนี้จัดอยู่ในไฟลัมเดียวกัลไส้เดือนดิน โดยไม่มีลักษณะในข้อใด
เฉลย

ตัวร้อยเขาอยู่ในไฟลัมแอนนีลิดา จะมีระบบหมุนเวียนโลหิตแบบวงจรปิด (closed circulatory system) และในน้ำเลือดมีฮีโมโกลบิน)