ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
25% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. โมเลกุล O2 ในลมหายใจเข้า ถูกลำเลียงไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อที่บริเวณปลายนิ้วเท้า ต้องผ่านหลอดเลือดฝอยอย่างน้อยกี่แห่ง
เฉลย

โมเลกุล O2 ในลมหายใจเข้าถูกลำเลียงไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อที่บริเวณปลายนิ้วเท้า จะต้องผ่านหลอดเลือกฝอยอย่างน้อย 2 แห่ง คือ บริเวณปอดกับเส้นเลือดฝอยของเลือด และบริเวณเส้นเลือดฝอยของเลือดและเส้นเลือดฝอยที่อยู่ปลายนิ้วเท้า