ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
25% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11.

ก. 2 ชนิด ; 1 : 1 ข. 4 ชนิด ; 1 : 1 : 1 : 1 ค. 4 ชนิด ; 9 : 3 : 3 : 1