ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างต้นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่บนต้นจามจุรีคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตคู่ใด ก. ต้นฝอยทองขึ้นบนต้นมะม่วง ข. นกทำรังอยู่บนต้นไม้ ค. แม่เพรียงที่เกาะตามลำตัววาฬ
เฉลย

การอยู่ร่วมกันระหว่างต้นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่บนต้นจามจุรีเป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะเกื้อกูล (commensalism) สัญลักษณ์คือ +, 0 เหมือนข้อ ข และ ค