ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
20% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. ในกระบวนการสร้างตัวอสุจิของคน ระยะจากสเปอร์มาโทไซต์ที่ 2 เป็นสเปอร์มาติด ถ้าใช้สารยับยั้งการเกิดเส้นใยสปินเคิล สเปอร์มาติดที่ได้ครึ่งหนึ่งจะมีลักษณะตามข้อใด
เฉลย

การสร้างตัวอสุจิระยะจากสเปอร์มาโทไซต์ที่ 2 เป็นสเปอร์มาติด เป็นระยะไมโอซิสรอบที่ 2 ที่มีโครโมโซม 23 แห่ง ที่ใครมาติดยังไม่แยกจากกัน