ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. หนูทดลองปกติกลุ่มที่ 1 หลังจากฉีดฮอร์โมน A ปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น กลุ่มที่ 2 ฉีดฮอร์โมน B ปรากฏว่าระดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น A และ B คือฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมชนิดใด
เฉลย

ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เพิ่มน้ำตาลในเลือดคือ adrenaline สร้างจากอะดรีนัลเมดัลลา และฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ดึงแคลเซียมเข้าสู่กระแสเลือดคือ paratbormone สร้างจากต่อมพาราไทรอยด์