ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. การหายใจตามปกติ ความดันภายในถุงลมปอดของมนุษย์มีค่าต่ำสุดเมื่อใด
เฉลย

เมื่อสิ้นสุดการหายใจออก ซี่โรงจะลดต่ำสุด กะบังลมจะหย่อนสุด ปอดแฟบ พื้นที่ของปอดจะน้อย ความดันภายในปอดจึงมีค่าต่ำสุด