ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2.

จากกราฟข้อใดแสดงการกำจัดน้ำของอะมีบาถูกต้อง เมื่อน้ำภายนอกเซลล์มีความเค็มเพิ่มขึ้น

เฉลย

อะมีบาใช้ contractile vacuole กำจัดน้ำออกจากร่างกาย เพื่อไม่ให้เซลล์เป็นอันตราย แต่กระทำได้ระดับหนึ่งตามจำนวน contractile vacuole ที่มีอยู่ กราฟจึงคงที่ในระยะหลัง