ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมน

เฉลย

ข้อ ข ไม่ถูกต้อง เพราะเทสโทสเทอโรนควบคุมลักษณะเพศชาย ไม่ได้กระตุ้นการสร้างสเปอร์ม ข้อ ง ไม่ถูกต้อง เพราะ FSH กระตุ้นการผลิตอสุจิ