ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19.

ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนในข้อใด เกิดจากเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ ตามลำดับ