ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20.

เซลล์เม็ดเลือดขาวในข้อใด กำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายด้วยวิธีการแบบฟาโกไซโทซิส

เฉลย

เม็ดเลือดขาวที่กำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีฟาโกไซโทซิส คือ กลุ่มฟาโกไซต์ (phagocyte) ได้แก่ เบโซฟิส อีโอซิโนฟิส นิวโทรฟีล และมอนอไซต์