ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
20% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. จากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง กรดไพรวิก + 2NADH → กรดแล็กติก