ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
20% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14.

อวัยวะใดที่หมึกใช้ในการเคลื่อนที่

เฉลย

การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและหลังจะใช้ท่อน้ำหรือไซฟอน (siphon) พ่นน้ำออกมาจากช่องว่างภายในลำตัว และมีครีบหางช่วยในการเคลื่อนที่อีกด้วย