ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. สารสีหรือรงควัตถุที่ไม่ใช่คลอโรฟิลล์อาจพบในโครงสร้างในข้อใด ก. คลอโรพลาสต์ ข. แวคิวโอด ค. ไรโบโซม
เฉลย

สารสีหรือรงควัตถุอื่นๆ ที่ไม่ใช่คลอโรฟิลล์ จะพบได้ในคลอโรพลาสต์ เช่น carotene และใน vacuole เช่น เซลล์กลีบดอกชบาจะพบแอนโทไซยานิน (anthocyanin)