ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. นักพันธุศาสตร์ได้ทำการผสมพันธุ์ระหว่างหัวผักกาดแดงกับกะหล่ำ ได้ลูกผสมมีขนาดใหญ่ แข็งแรง แต่เป็นหมัน การที่ลูกผสมเป็นหมันน่าจะมาจากสาเหตุตามข้อใด
เฉลย

การผสมพันธุ์หัวผักกาดแดงกับกะหล่ำซึ่งมีโครโมโซม 18 โครโมโซมเท่ากัน ปรากฏว่าลูกผสมมีขนาดใหญ่แข็งแรง แต่เป็นหมัน เนื่องจากดอกไม่สามารถผสมพันธุ์ต่อไปได้