Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมข้อสอบ และคลิปติว 9 วิชาสามัญ
06 มี.ค. 62
52,471 views
Favorite
Shares
0

วิชาที่ใช้สอบ 9 วิชาสามัญ มีดังนี้

 
1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาคณิตศาสตร์ 1
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2
4. วิชาสังคมศึกษา
5. วิชาฟิสิกส์
6. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. วิชาภาษาอังกฤษ
8. วิชาเคมี
9. วิชาชีววิทยา
 

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปี 2563

ภาพ : https://www.niets.or.th/
 

คลิปติว 9 วิชาสามััญ

ตอนที่ 1 ฟังพูดฟุตฟิต Listening & Speaking (1) คลิกที่นี่
ตอนที่ 2 ฟังพูดฟุตฟิต Listening & Speaking (2) คลิกที่นี่
ตอนที่ 3 เทพขิง ๆ Reading Graph คลิกที่นี่
ตอนที่ 4 โฆษณาพาเพลิน Reading Ad คลิกที่นี่
ตอนที่ 5 อ่านเทพ ๆ รัว ๆ Reading Passage (1) คลิกที่นี่
ตอนที่ 6 อ่านเทพ ๆ รัว ๆ Reading Passage (2) คลิกที่นี่
ตอนที่ 7 เติมคำชิล ๆ Cloze Passage คลิกที่นี่
ตอนที่ 8 เรียงประโยคพาเพลิน Paragraph Organization คลิกที่นี่
ตอนที่ 9 สรุปเคล็ด (ไม่) ลับพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ คลิกที่นี่ 
 

รวมข้อสอบ 9 วิชาสามัญ 

คณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 

ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ WRITING  คลิกที่นี่ 
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ READING คลิกที่นี่ 
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ LISTENING & SPEAKING คลิกที่นี่

 

ความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับ 9 วิชาสามัญ

ตารางสอบ การเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 62 คลิกที่นี่

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ คลิกที่นี่ 

สรุปเนื้อหา 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา : ภูมิศาสตร์ คลิกที่นี่ 
สรุปเนื้อหา 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา : เศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่ 
สรุปเนื้อหา 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา : พระพุทธศาสนา ศาสนาสากล คลิกที่นี่ 
สรุปเนื้อหา 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา : ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทย คลิกที่นี่ 
สรุปเนื้อหา 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา :  พระพุทธศาสนา ศาสนาสากล คลิกที่นี่

Related Content