Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS รอบ 3 เกณฑ์การใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
02 เม.ย. 62
38,477 views
Favorite
Shares
0

เกณฑ์การใช้คะแนนใน TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน หลัก ๆ รอบนี้จะใช้ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ มีทั้ง ม. ที่ใช้ 2 คะแนนนี้ ร่วมกัน และมีบาง ม. ที่เลือกใช้คะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง น้อง ๆ ต้องไปเช็คข้อมูลใน ระเบียบการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย พี่ปลูกได้รวบรวมแบบแยกการใช้คะแนนสอบมาให้แล้ว 

 

ใช้คะแนน ทั้ง 2 อย่าง GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ อาจมีใช้ O-NET ร่วมด้วย

TCAS 62 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.มหิดล รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.ขอนแก่น รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ
 

TCAS 62 พระนครเหนือ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คลิกอ่านระเบียบการ
 

TCAS 62 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คลิกอ่านระเบียบการ

 

ใช้คะแนน GAT/PAT ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ

TCAS 62 ลาดกระบัง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.สวนดุสิต รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.นเรศวร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.พะเยา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.มหาสารคาม รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ไม่ใช้ GAT/PAT

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คลิกอ่านระเบียบการ

 

TCAS 62 กสพท รอบที่ 3 คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช

คลิกอ่านระเบียบการ

Related Content