Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Teacher

ข่าวการศึกษา

Contents of the week
ข่าวการศึกษา
ผลการค้นหา 81 บทความ Last | Most View
เช็คประกาศผล NT ป. 3 ปีการศึกษา 2561
สพฐ. ประกาศผลแล้ว NT ป. 3 โรงเรียนทั่วประเทศ ดูประกาศผล คลิกที่นี่
มติ ครม.ด้านการศึกษา 19 มี.ค.62
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มีนาคม2562ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ2เรื่อง คือ เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565)โดยกำหนดให้ ก.ค.ศ. สามารถจัดสรรอัตราว่างจากเกษียณคืนในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไปได้และแต่งตั้งคณะ
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร
เว็บไซต์คุรุสภา ประกาศรายชื่อหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ประจำปี 2561จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62) เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. การรับนักศึกษา ต้อ