ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 56 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
AAKA013025 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 math 5 ปฐมวัย 9.7K
AAKA013024 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 easy 5 ปฐมวัย 6.3K
DDKA013003 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1-อ.3 คณิตง่ายๆ 5 ปฐมวัย 8.1K
MAKA012754 บวกเลขง่ายๆ 25 ปฐมวัย 12.5K
MAKA012727 คณิตคิดไว 10 ปฐมวัย 9.7K
DDKA012585 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1-อ.3 สีอะไรเอ่ย? 5 ปฐมวัย 10.1K
AAKA012568 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 มุมคณิตคิดสนุก 5 ปฐมวัย 14.1K
MAKA012495 ง่าย อ.1 อ.2 อ.3 เลข 5 ปฐมวัย 7.2K
MAKA012475 บวกเลข 20 ปฐมวัย 5K
AAKA012334 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 ร่างกายของฉัน 5 ปฐมวัย 10K
MAKA012322 นับเลขกันเถอะ 20 ปฐมวัย 8.7K
MAKA012306 การบวก ลบเลข 10 ปฐมวัย 6.9K
MAKA011940 บวกสนุก 20 ปฐมวัย 10.2K
MAKA011741 คณิตคิดง่ายๆ 20 ปฐมวัย 8.5K
MAKA011725 คณิตคิดง่าย 20 ปฐมวัย 9.4K
LAKA011650 ภาษาอังกฤษ อ.1-อ.3 animals 5 ปฐมวัย 15.4K
CCKA011468 ธรรมชาติรอบตัว อ.1-อ.3 สัตว์โลกน่ารู้ 5 ปฐมวัย 23.2K
MAKA011398 คณิตคิดเร็ว 10 ปฐมวัย 19K
KA011128 คณิต2013 20 ปฐมวัย 24.4K
KA011109 คณิตคิดหรรษา 1 5 ปฐมวัย 14.5K
KA011094 คำศัพท์ 7 ปฐมวัย 21.9K
KA010879 คณิตจิ๋ว 5 ปฐมวัย 26.1K
KA010253 พวกเรามาสะกดคำกัน 5 ปฐมวัย 35.6K
KA004321 บวกเลข สำหรับเด็กอนุบาล 20 ปฐมวัย 116K
KA003297 พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่5 14 ปฐมวัย 29.4K