ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 896 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 53.8K
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 67.7K
MAPA113067 ข้อสอบ การบวก ลบ คูณ หาร 6 ป.1 53.5K
LAPA213054 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ 5 ป.2 47.7K
LAPA013044 ภาษาจีน 5 ประถมต้น 14.2K
SCPA113030 ข้อสอบง่ายๆ 5 ป.1 43.6K
PA112766 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 30.5K
LAPA112764 อังกฤษง่าย 5 ป.1 33.5K
SOPA112701 พุทธประวัติ 5 ป.1 22.1K
TEPA212625 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 23.3K
LAPA312610 คำศัพท์ 5 ป.3 40.4K
MAPA112601 การบวกและการลบ 25 ป.1 18.5K
THPA012586 ข้อใดผิด 20 ประถมต้น 13.2K
MAPA312573 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ป.3 10 ป.3 70.3K
THPA212497 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่ 2 5 ป.2 123.8K
THPA212496 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่ 1 5 ป.2 89.9K
LAPA212492 Vocabulary ป.2 20 ป.2 38.7K
LAPA112490 english easy 5 ป.1 33.4K
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 54.1K
SCPA112451 ข้อสอบง่ายๆ ค่ะ 5 ป.1 43K
LAPA212405 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 32.4K
THPA112396 ภาษาไทย 5 ป.1 139.4K
LAPA112314 คำศัพท์ง่ายมากสู้ๆนะ 5 ป.1 47.4K
LAPA112239 อังกฤษ ง่ายๆสู้ๆนะคะ 5 ป.1 38.4K
SCPA112215 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 5 ป.1 41.2K