ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 70.2K
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 81.5K
MAPA113067 ข้อสอบ การบวก ลบ คูณ หาร 6 ป.1 69.6K
LAPA213054 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ 5 ป.2 58.1K
LAPA013044 ภาษาจีน 5 ประถมต้น 17.4K
SCPA113030 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12 5 ป.1 43.6K
PA112766 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 38.6K
LAPA112764 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 41.3K
SOPA112701 พุทธประวัติ 5 ป.1 25.3K
TEPA212625 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 26.8K
LAPA312610 คำศัพท์ 5 ป.3 47.2K
MAPA112601 การบวกและการลบ 25 ป.1 28.2K
THPA012586 ข้อใดผิด 20 ประถมต้น 14.2K
MAPA312573 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ป.3 10 ป.3 87.7K
THPA212497 ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 2 5 ป.2 134.8K
THPA212496 ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 3 5 ป.2 98.4K
LAPA212492 Vocabulary ป.2 20 ป.2 43.1K
LAPA112490 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 35.9K
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 59.5K
SCPA112451 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11 5 ป.1 45.1K
LAPA212405 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 35K
THPA112396 ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 1 เรื่อง สระ 5 ป.1 148.5K
LAPA112314 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 49.6K
LAPA112239 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 40.4K
SCPA112215 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10 5 ป.1 43.7K