ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 73.9K
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 84.4K
MAPA113067 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร ชุดที่ 2 6 ป.1 74.4K
LAPA213054 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ 5 ป.2 60.3K
LAPA013044 ภาษาจีน 5 ประถมต้น 17.9K
SCPA113030 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12 5 ป.1 43.6K
PA112766 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 40.1K
LAPA112764 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 43.2K
SOPA112701 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 5 ป.1 26.3K
TEPA212625 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 27.4K
LAPA312610 คำศัพท์ 5 ป.3 48.5K
MAPA112601 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 10 25 ป.1 30K
THPA012586 ข้อใดผิด 20 ประถมต้น 14.3K
MAPA312573 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ป.3 10 ป.3 92.6K
THPA212497 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 2 5 ป.2 137K
THPA212496 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 3 5 ป.2 99.6K
LAPA212492 Vocabulary ป.2 20 ป.2 44K
LAPA112490 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 36.6K
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 60.3K
SCPA112451 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11 5 ป.1 45.6K
LAPA212405 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 35.5K
THPA112396 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 1 เรื่อง สระ 5 ป.1 150.6K
LAPA112314 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 50.1K
LAPA112239 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 40.8K
SCPA112215 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10 5 ป.1 44.1K