Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > News > Pr
News

ประชาสัมพันธ์

Editor's Picks
ทรูปลูกปัญญา รับสมัครนักวิชาการ หลายตำแหน่ง
ทรูปลูกปัญญา รับสมัครเพื่อนร่วมงาน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาโดยการจัดทำหลักสูตร แผนการสอน และสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเผยแพร่แก่ครูและโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Contents of the week
60
Contents
8
Content creator
1
Plook News
Blogger of the week
ประชาสัมพันธ์
ผลการค้นหา 60 บทความ Last | Most View
ร่วมคาราวานส่งมอบจักรยานกับโครงการ “แอมเวย์...จักรยานเพื่อน้อง”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยได้รวมพลังนักธุรกิจแอมเวย์ร่วมทำความดีตอบแทนสังคมไทย ผ่านโครงการ แอมเวย์...จักรยานเพื่อน้อง ด้วยการผลิตจักรยาน 3,000 คัน รวมงบประมาณกิจกรรมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท เพื่อมอบ
การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “SMART AGRICULTURE AND FOOD MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY”
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ SMART AGRICULTURE AND FOOD MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY โดยได้รับเกียรติจากโดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภ
โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)
ด้วยศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้น้อมนำหนึ่งในพระราชกระแสฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู พร้อมด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องด้านการศึกษาตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู