Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
News

การศึกษา

Editor's Picks
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้าน ในท้องถิ่นต่างๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่ว
Contents of the week
348
Contents
10
Content creator
1
Plook News
Blogger of the week
การศึกษา
ผลการค้นหา 348 บทความ Last | Most View
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12 องค์กรเอกชนชั้นนำ จัดการประชุมใหญ่ คณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ คอนเน็กซ์-อีดี ระยะที่ 2
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12 องค์กรเอกชนชั้นนำ จัดการประชุมใหญ่ คณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ คอนเน็กซ์-อีดี ระยะที่ 2 ภาพ : CONNEXT ED กรุงเทพฯ 24 เมษายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญ
ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน เปิดมุมมองกระบวนการคิดรอบด้านฉบับ TRUE สู่มิติใหม่วงการศึกษาไทย “เก่งและดี”
ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน เปิดมุมมองกระบวนการคิดรอบด้านฉบับ TRUE สู่มิติใหม่วงการศึกษาไทย เก่งและดี ภาพ : ทรูปลูกปัญญา ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานกับกลุ่มทรูในโครงการต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย และพัฒนาเยาวชนทั้งด
กลุ่มทรู ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 402 เครื่อง แก่ครู กศน. ปอเนาะ 402 คน เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ : ทรูปลูกปัญญา 20 เมษายน 2561 - กลุ่มทรู ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับ