หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 34 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA313574 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ปีการศึกษา 2562 20 ม.3 36.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA013554 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3 30 ม.3 47.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313547 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 30 ม.3 19.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313536 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561 20 ม.3 20K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313529 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 30 ม.3 52.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313350 ข้อสอบ O-NET ม. 3 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 12 ม.3 30.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313349 ข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 13 ม.3 25.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313039 ความน่าจะเป็น 10 ม.3 149.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA311843 พื้นที่ผิว และปริมาตร 10 ม.3 204.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA311830 สถิติ 10 ม.3 59.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA311819 อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 10 ม.3 136.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA311808 กราฟ 10 ม.3 58K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA311791 กราฟ 10 ม.3 14.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA311315 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 152.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA311306 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ม.3 29.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA311297 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 46.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA311294 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 32.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA311293 แนวข้อสอบ ม. 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 1 20 ม.3 85.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA310648 บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 18 ม.3 66.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA309956 คณิต ม.3 20 ม.3 103.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA309951 พื้นที่ผิวและปริมาตร 20 ม.3 14.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA308763 สาระที่ 3 ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม 6 ม.3 25.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA303192 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชุด 1 5 ม.3 124K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA303179 กราฟ ชุด 1 5 ม.3 65.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA303117 คณิตศาสตร์ ม.3 สถิติ 5 ม.3 133.2K เริ่มทำข้อสอบ