หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 131 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB613572 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 26 ป.6 56.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613559 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 32 ป.6 23.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613558 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 32 ป.6 8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613557 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 32 ป.6 15.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613543 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561 30 ป.6 115.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613321 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 16 ป.6 168.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613320 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ป.6 84.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613106 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 148.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613104 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 114.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613071 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 1 10 ป.6 216.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613001 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวกาศ ชุดที่ 3 5 ป.6 193.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB612726 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 5 ป.6 203.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB612598 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 4 5 ป.6 123.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB612539 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หิน ชุดที่ 2 5 ป.6 119.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 11 ป.6 99.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB612468 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 11 ป.6 93.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB612467 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 16 ป.6 50.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB612463 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 16 ป.6 70.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB612444 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 3 8 ป.6 163.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB612230 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2 5 ป.6 143.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB612145 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชุดที่ 1 5 ป.6 122.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611991 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 10 ป.6 79.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611969 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ชุดที่ 2 7 ป.6 87.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611937 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หินในท้องถิ่น 10 ป.6 110.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB611936 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ทรัพยากร 10 ป.6 59.4K เริ่มทำข้อสอบ