หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 41 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 181.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA312097 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ 5 ป.3 132.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPA311958 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำควบกล้ำ 10 ป.3 182K เริ่มทำข้อสอบ
THPA311900 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง อักษรนำ 10 ป.3 20.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPA311836 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 มาตราตัวสะกด 10 ป.3 103.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPA311790 ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม 10 ป.3 60.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA311756 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.3 14.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA311751 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง หลักภาษาไทย 20 ป.3 98.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPA310917 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ภาษาพาที 10 ป.3 15.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA310652 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 30 5 ป.3 43.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPA302305 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 1 10 ป.3 182.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA02297 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 29 10 ป.3 105.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPA302293 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 3 10 ป.3 164.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301965 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง มารยาทในการฟัง 15 ป.3 9.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301679 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 4 12 ป.3 75.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301677 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 5 20 ป.3 66.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301675 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 6 20 ป.3 55.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301673 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 7 13 ป.3 35.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301667 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 8 13 ป.3 35.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301665 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 9 20 ป.3 22.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301663 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 10 20 ป.3 96.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301661 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 11 20 ป.3 29.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301659 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 12 20 ป.3 43K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301657 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 13 20 ป.3 21.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPA301655 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 14 20 ป.3 22.4K เริ่มทำข้อสอบ