หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 40 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA112396 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 สระ 5 ป.1 199.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPA111198 แบบฝึกหัด ภาษไทย ป. 1 การเขียนตามคำอ่าน 5 ป.1 106.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPA110403 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 หลักภาษาไทย 5 ป.1 15.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA106364 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 25 10 ป.1 135.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA106363 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 24 10 ป.1 48.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPA106362 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 23 10 ป.1 34.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPA106361 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 22 10 ป.1 26K เริ่มทำข้อสอบ
THPA106359 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 21 10 ป.1 29.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA106358 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 20 10 ป.1 25.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPA106357 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 19 10 ป.1 44.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA106223 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 33 10 ป.1 2.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA103606 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 34 21 ป.1 3.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA103282 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 การสะกดคำ ความหมายของคำ 7 ป.1 66.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA02757 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ความหมายของคำ 20 ป.1 55.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA102723 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 17 15 ป.1 24.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPA102721 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 16 15 ป.1 17.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA102719 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 15 20 ป.1 25.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPA102033 แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป. 1 การฟัง 2 ป.1 24.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPA101161 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 14 15 ป.1 23.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA101160 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 13 15 ป.1 47.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA101159 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 12 15 ป.1 27.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPA101158 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 11 20 ป.1 25.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPA101157 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 18 20 ป.1 24.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA101156 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 10 20 ป.1 18.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPA101155 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 9 20 ป.1 20.8K เริ่มทำข้อสอบ