แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง อาหารและสารเสพติด
50% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. สารอาหารต่างๆ นี้ ปริมาณ 1 กรัม สารใดให้พลังงานมากที่สุด