แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง อาหารและสารเสพติด
90% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน