ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
55% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9.

883 + 372 มีค่าเท่ากับข้อใด