ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
95% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. 47,650 มีค่าเท่ากับผลบวกในข้อใด