ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
20% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. 125 150 175 200 จากตัวเลขที่กำหนดให้เป็นการนับเพิ่มทีละเท่าใด