ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
20% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. 1,252 1,202 1,152 1,102 จากตัวเลขที่กำหนดให้เป็นการนับลดทีละเท่าใด