แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
40% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. 1,378 1,328 1,278 ....... จำนวนถัดไปคือข้อใด
เฉลย

ลดทีละ 50