แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
1 of 18
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ชั่งด้วยเครื่องสปริง