แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
100% Complete
2 of 18
ข้อที่ 2. 1 กิโลกรัม เท่ากับกี่ขีด