แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. ข้อใดมีค่ามากกว่า 6 ทั้งหมด