สี่เหลี่ยม ป.6
50% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. สนามเเห่งหนึ่งมีด้านยาว 75 เมตรเเละมีด้านกว้าง 47 เมตรต้องการปูหญ้าเทียมโดยคิดตารางเมตรละ 250 บาท จะต้องเสียค่าปูหญ้าเทียมทั้งหมดเท่าไหร่