คิดเลข
80% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

55-45 = .......