วงกลม ป.6
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. เอื้อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากท่อ ได้ยาว 25 เซนติเมตร ถ้าเอาเชือกวัดรอบปากท่อจะได้ยาวเท่าไร