วงกลม ป.6
30% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ฝากระป๋องรูปวงกลมมีความยาวรอบวง 27 เซนติเมตร จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่เซนติเมตร (กำหนด π = 22/7)