สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. คาร์โบไฮเดรตในข้อใด ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย